top of page

      SPLOŠNI POGOJI

PRAVILNIK TRGOVINE IPPOYO.SI

 

I. SPLOŠNI PODATKI

1. Spletno trgovino www.ippoyo.si (v nadaljevanju imenovano »Trgovina«) vodi podjetje Ippoyo d.o.o. s sedežem na naslovu Birčna vas 54B, 8000 Novo mesto, Slovenija (»Podjetje«).

Podjetje je vpisano v Državno sodno-poslovno register Slovenije z Srg vpisa subjekta v sodni register Novo mesto 2020/10826 ter matično številko 8629358000, podjetje je tudi upravljavec osebnih podatkov strank Trgovine.

2. Splošni pogoji prodaje (»Pravilnik«) obsegajo pravila nakupovanja izdelkov, predstavljenih v Trgovini (»Izdelki«), pravila registracije uporabniškega računa, uporabe programov za zveste kupce Ippoyo klub.

3. Podatki o Izdelkih, ki jih lahko kupite v Trgovini, predstavljajo vabilo k sklenitvi prodajne pogodbe v smislu ustreznih predpisov, zlasti 3. odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (OZ).  

4. Izdelki so v Trgovini podrobno opisani. Na spletni strani so na voljo podatki zlasti o lastnostih izdelkov in njihovi ceni. 

 

II. PRAVILA NAKUPOVANJA V TRGOVINI IN SKLEPANJE PRODAJNIH POGODB ZA IZDELKE

1. Preberite Pravilnik in pred oddajo naročila ali registracijo računa v Trgovini potrdite, da soglašate z njegovo vsebino. Brez soglasja s Pravilnikom ne boste mogli kupovati Izdelkov, niti uporabljati drugih storitev preko Trgovine.

2. Podatki, ki jih stranka navede med oddajanjem naročila, morajo biti resnični, aktualni in točni. Ippoyo trgovina lahko zavrne izvedbo naročila, če so navedeni podatki v tolikšni meri nenatančni, da onemogočajo izvedbo naročila, zlasti če onemogočajo pravilno vročitev pošiljke. Pred zavrnitvijo izvedbe naročila bomo poskušali stranko kontaktirati z namenom, da pridobimo podatke, ki omogočijo izvedbo naročila.                             

3. Ippoyo trgovina si prizadeva, da je uporaba Trgovine udobna in varna. Pri tem ravnamo v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi s tega področja.

4. Stranke ne smejo opravljati dejanj, ki lahko ogrozijo varnost Trgovine, varnost vaših podatkov in podatkov drugih uporabnikov ali varnost pogodb, ki se sklepajo preko Trgovine.

5. Stranke, ki nakupujejo v Trgovini, so dolžne upoštevati spodnja pravila:

a) Prepovedano je kakršno koli poseganje v sistemsko okolje Trgovine, zlasti z uvajanjem vanje škodljive (zlonamerne) programske opreme in opravljanjem drugih dejanj, ki predstavljajo nezakonit poseg v Trgovino.

b) Trgovino je treba uporabljati v skladu z njenim namenom, opisanim v Pravilniku. Prepovedana je uporaba Trgovine za kakršen koli drug namen, razen tistega, ki je določen v Pravilniku.

c) Prepovedana je tudi uporaba Trgovine na način, ki bi lahko motil njeno delovanje, ali povzročil težave drugim uporabnikom ali delavcem Podjetja. Prepovedano je zlasti pošiljanje oglasov in drugih tovrstnih sporočil na naslove, navedene na straneh Trgovine. 

 

III. SKLENITEV PRODAJNE POGODBE ZA IZDELKE

1. V Trgovini lahko kupujete Izdelke in uporabljate storitve, ki jih nudi Ippoyo trgovina, v skladu s pravili, določenimi v Pravilniku.

2. Naročila se lahko v Trgovini oddajajo 24 ur na dan, pri čemer bodo naročila, oddana ob dela prostih dnevih (sobotah, nedeljah in praznikih), izvedena prvega naslednjega delovnega dne. 

3. Naročilo lahko oddate le po opravljeni registraciji v vaš račun v Trgovini.

4. Od strank zahtevamo podatke, potrebne za izvedbo oddanih naročil. Vse nujne podatke smo na obrazcu za nakupovanje označili kot obvezne. Brez navedbe obveznih podatkov ne bomo mogli izvesti vašega naročila in izstaviti računa.

5. Oddaja naročila v Trgovini poteka v skladu s spodaj opisanim postopkom:

a) izbrane Izdelke je treba dodati v »košarico«, pri tem je treba izbrati ustrezno količino izdelkov. Nato je treba odpreti »košarico« in ravnati v skladu z nadaljnjimi navodili na spletni strani Trgovine;

b) vsebino svoje »košarice« lahko spreminjate z odstranjevanjem prej dodatnih Izdelkov ali z dodajanjem novih Izdelkov ter s spremembo podatkov vse do trenutka, ko kliknete gumb »Naročilo z obveznostjo plačila«;

c) na strani za nakup beseda “TAX” pomeni Davek na dodano vrednost

d) klik na gumb »Naročilo z obveznostjo plačila« pomeni predložitev ponudbe Podjetju za nakup izbranih Izdelkov v skladu s pravili, opisanimi v Pravilniku.

6. Po predložitvi ponudbe za nakup Izdelkov v Trgovini prejmete e-sporočilo s “Potrdilom o izvedbi naročila” z osnovnimi podatki o oddanem naročilu, vključno s količino naročenih Izdelkov, ceno in stroški dostave, izbranim načinom dostave in načinom plačila, predvidenim časom izvedbe naročila, vašimi podatki in podatki Trgovine.

7. Ko stranka prejme »Potrdilo o izvedbi naročila» pride do sklenitve prodajne pogodbe za Izdelke, ki jih je Stranka izbrala, v skladu s pravili, določenimi v oddanem naročilu in Pravilniku.

8. Dokler ne prejmete »Potrdilo o izvedbi naročila», lahko oddano naročilo prekličete tako, da kontaktirate naš Oddelek za podporo strankam. Če se odločite oddano naročilo preklicati, vam bomo v vsakem primeru poslali e-sporočilo s potrdilom o preklicu naročila.

9. Če izberete plačilo preko spleta, bo vaše naročilo preklicano:

a) če so kontaktni podatki v tolikšni meri nenatančni, da onemogočajo dostavo ali da stopimo v stik z vami zaradi potrditve podatkov,

b) če plačilo naročila ni izvršeno v roku dveh koledarskih dni.

10. Ko bo naročilo poslano s strani Ippoyo trgovine, bo stranka dobila dodatno e-sporočilo »Potrdilo o izvedbi naročila in odpremi pošiljke».

11. Po sklenitvi prodajne pogodbe boste prejeli e-sporočilo s priloženim e-računom.

 

IV. DOSTAVA IN PREVZEM IZDELKOV

1. Izdelke, kupljene v Trgovini, vam bomo dostavili na naslov v Republiki Sloveniji, ki ga navedete ob naročanju.

2. Običajno naročila izvedemo v roku od treh do petih delovnih dni, odvisno od izbranega načina dostave Izdelkov. Pri dostavi vašega naročila lahko pride do zamude v obdobjih povečanega nakupovanja, kot so npr. obdobja pred prazniki. Si pa prizadevamo, da vam bodo kupljeni Izdelki dostavljeni najkasneje v 7 dnevih od dne, ko prejmete Potrdilo o izvedbi naročila in odpremi pošiljke.

V primeru, da izberete plačilo preko spleta, lahko izvedbo vašega naročila odložimo, dokler Podjetje ne knjiži plačila Izdelkov. V vsakem primeru mora biti dobava opravljena v 30 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe.

3. Izdelki bodo dostavljeni na enega od spodaj navedenih načinov:

a) po kurirski službi na naslov v Sloveniji, ki ga navedete,

b) prevzem v Novem mestu v prostorih podjetja Ippoyo
4. Stroške dostave naročenih Izdelkov nosi stranka, razen če je vrednost naročenih Izdelkov višja od praga, določenega za brezplačno pošiljko. V slednjem primeru stroške dostave nosi Podjetje. Informacija o tem je navedena na spletni strani s povzetkom, ki se prikaže pred oddajo naročila.

5. Stroški dostave v Republiki Slovenije so 4 EUR, stroški dostave so brezpčani če kupec naroči naročilo v vrednosti več kot 45 EUR. Stroški dostave v Republiki Hrvaški so 7 EUR, stroški dostave so brezplačni če kupec naroči naročilo v vrednosti več kot 120 EUR.
 

V. CENE IN NAČINI PLAČILA

1. Cene Izdelkov so v Trgovini navedene v evrih in vključujejo DDV.

2. Naročilo lahko plačate na enega od spodaj navedenih načinov:

a) »plačilo ob prevzemu«: v takšnem primeru plačate kurirju na kraju dostave. Za ta način boste dodatno plačali 1 EUR.

b) »plačilo preko spleta«: s kartico preko našega ponudnika elektronskih plačil. Dodatnega stroška za plačilo s kartico za kupca ni.

3. Če izberete plačilo preko spleta in znesek ni knjižen na računu Ippoyo trgovine v dveh dneh od oddaje naročila, bo naročilo preklicano. Seveda lahko ponovno oddate naročilo in izberete drug način plačila ali pravočasno izvedete plačilo preko spleta.

4. Ippoyo trgovina lahko spreminja cene v Trgovini, spreminja ponudbo Trgovine, uvaja akcije in druga znižanja cen, pri čemer tovrstne spremembe ne vplivajo na že sklenjene prodajne pogodbe in pravice strank, ki izkoristijo ugodnosti posamezne akcije.

 

VI. REKLAMACIJE IZDELKOV

1. V Trgovini prodajamo izključno nove in originalne Izdelke. Ippoyo trgovina odgovarja za fizične in pravne napake Izdelkov v skladu z ustreznimi predpisi.

2. Če menite, da ima Izdelek, ki ste ga kupili, napako, lahko vložite reklamacijo v skladu z ustreznimi pravnimi predpisi in določbami Pravilnika.

3. Reklamacijo lahko vložite na naslednji način:

a) kontaktirajte Ippoyo trgovino preko e-pošte na: ippoyoinfo@gmail.com in razlozite opis napake na izdelku oziroma zakaj reklamirate izdelkek. Izdelek, ki ga želite reklamirati pošljite na naslov Ippoyo trgovine (Ippoyo d.o.o., Birčna vas 54B, 8000 Novo mesto).

b) informacijo o rešitvi vaše reklamacije boste prejeli v roku 8 dni od dne, ko prejmemo reklamirano blago.  

4. Ob vložitvi reklamacije imate pravico:

a) vložiti izjavo o znižanju cene (z navedbo končnega zneska) ali o odstopu od pogodbe, če je napaka bistvena. V takšnem primeru vam lahko reklamirani Izdelek brez odlašanja in brez nepotrebnih nevšečnosti zamenjamo z novim ali odpravimo napako in tako rešimo vašo reklamacijo. Cena se v tem primeru ne spremeni,

b) zahtevati zamenjavo Izdelka z Izdelkom brez napak ali odpravo napake. Tudi v tem primeru vam lahko Izdelek z napako brez odlašanja in brez nepotrebnih nevšečnosti zamenjamo z novim (v primeru zahteve za zamenjavo) ali popravimo (v primeru zahteve za popravilo).

5. V primeru, da reklamacije ne upoštevamo, vam bomo Izdelek poslali nazaj skupaj z mnenjem o neutemeljenosti reklamacije.

6. Ob prevzemu pošiljke preverite, ali ni poškodovana. V primeru da ugotovite, da je pošiljka Izdelkov poškodovana, od prevoznika ali vročitelja na prevzemnem mestu zahtevajte sestavo zapisnika o poškodovani pošiljki ali poškodbe prijavite v skladu z navodili, prikazanimi na paketomatu.

7. Zunajsodni mehanizmi reševanja sporov:

a) Priznavamo platformo ODR kot izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

b) Če Izdelke kupite kot potrošnik, imate pravico kot zunajsodni mehanizem reševanja sporov uporabiti tudi interaktivno platformo ODR (Online Dispute Resolution) v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 524/2013 z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES, nadaljevanju imenovano »Uredba o ODR«.

c) Platforma ODR je interaktivno orodje, preko katerega lahko potrošniki iz Evropske unije vložijo pritožbo. Povezava za platformo ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.

V skladu s 1. členom Uredbe o ODR je namen platforme ODR zagotoviti potrošnikom orodje, ki olajša neodvisno, nepristransko, pregledno, učinkovito, hitro in pravično izvensodno spletno reševanje sporov med potrošniki in trgovci na območju Evropske unije.

d) Naslov e-pošte Spletne trgovine za stik s Strankami je: ippoyoinfo@gmail.com

 

VII. VRAČILO IZDELKOV – ODSTOP OD PRODAJNE POGODBE

1. Če Izdelke kupite kot potrošnik, lahko od sklenjene prodajne pogodbe odstopite brez navajanja razlogov v skladu s spodaj navedenimi pravili.

2. Od prodajne pogodbe za Izdelke iz Trgovine lahko odstopite v 14 dneh od prejema Izdelkov.

3. Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavite na naslednji način:

a) pisno nas obvestite na naslov e-pošte ippoyoinfo@gmail.com ali izpolnite obrazec na spletni strani na https://www.ippoyo.si/sl/contact-form o svoji odločitvi, da odstopate od pogodbe.

Dovolj je, da od vas prejmemo nedvoumno obvestilo, da ste se odločili odstopiti od prodajne pogodbe za določene Izdelke.

Prejem vaše izjate bomo nemudoma potrdili v povratnem sporočilu, ki ga pošljemo na vaš naslov e-pošte.

4. Če odstopite od prodajne pogodbe za Izdelke:

a) nosite stroške povratne pošiljke Izdelkov, na katere se nanaša odstop,

b) nemudoma vam bomo vrnili plačila, ki smo od vas prejeli, najkasneje pa v roku 14 dni od dne prejema vaše izjave o odstopu. Vračilo vaših plačil lahko odložimo do časa, ko od vas prejmemo vrnjeno blago ali potrdilo o povratni pošiljki blaga, kar od tega nastopi prej,

c) vračilo bomo izvedli na isti način, kot ste ga uporabili za plačilo, razen če podate zahtevo za vračilo na drug način (npr. vračilo na bančni račun namesto v gotovini v primeru plačila ob prevzemu). V nobenem primeru ne nosite nobenih dodatnih stroškov v zvezi z vračilom plačanih zneskov.

5. Od prodajne pogodbe za Izdelke lahko odstopite v roku 14 dni od njihovega prejema in Izdelke lahko vrnete na lastne stroške.

 

VIII. SEZNANITEV Z ZAKONSKIM JAMSTVOM ZA SKLADNOST BLAGA

71. člen (odgovornost prodajalca za neskladnost blaga)

Prodajalec dobavi potrošniku blago, ki izpolnjuje zahteve iz 72., 73. in 74. člena tega zakona, kadar je to primerno, ter odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

72. člen (subjektivne zahteve za skladnost blaga)

Blago je skladno s prodajno pogodbo zlasti, kadar je to primerno:

1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;

2.  je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;

3.  je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter

4.  je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.

73. člen (objektivne zahteve za skladnost blaga)

Poleg izpolnjevanja zahtev iz prejšnjega člena mora blago tudi:

1. ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;

2.  biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;

3.  biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in

4.  biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:

-  za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,

-  je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali

-  javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

74. člen (objektivne zahteve za skladnost blaga z digitalnimi elementi)

(1) V primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec zagotovi, da je potrošnik obveščen o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki so potrebne za ohranjanje skladnosti blaga z digitalnimi elementi, in so mu te posodobitve tudi dobavljene v obdobju:

-  ki ga potrošnik lahko razumno pričakuje glede na vrsto in namen blaga in digitalnih elementov ter ob upoštevanju okoliščin in narave pogodbe, kadar prodajna pogodba določa enkratno dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve, ali

-   dveh let od dobave blaga z digitalnimi elementi, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, ali

-  v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev, kadar prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v obdobju, daljšem od dveh let.

(2) Kadar potrošnik v razumnem roku ne namesti posodobitev, dobavljenih v skladu s prejšnjim odstavkom, prodajalec ni odgovoren za neskladnost, ki je posledica samo tega, da ni bila opravljena ustrezna posodobitev, pod pogojem, da:

-  je prodajalec obvestil potrošnika o razpoložljivosti posodobitve in posledicah, če je potrošnik ne namesti, ter

-  razlog za to, da potrošnik posodobitve ni namestil ali jo je napačno namestil, niso bila pomanjkljiva navodila za namestitev, ki so bila zagotovljena potrošniku.

75. člen (razbremenitev odgovornosti prodajalca za neskladnost blaga)

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga iz 73. člena tega zakona in prejšnjega člena, če je prodajalec potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost iz 73. člena tega zakona in prejšnjega člena, ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

76. člen (neskladnost zaradi nepravilne namestitve)

(1) Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

(2) Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

77. člen (pravice tretjih oseb)

Kadar omejitev, ki je posledica kršitve pravic tretje osebe, zlasti pravic intelektualne lastnine, preprečuje ali omejuje uporabo blaga v skladu s 72., 73., 74. in 75. členom tega zakona, je potrošnik upravičen do jamčevalnih zahtevkov zaradi neskladnosti blaga v skladu s tem poglavjem, razen če drugi zakon določa ničnost ali razveljavitev prodajne pogodbe zaradi kršenja pravic tretjih oseb.

78. člen (jamčevalni rok)

(1) Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

(2) Prejšnji odstavek se brez poseganja v prvi odstavek 74. člena tega zakona uporablja tudi za blago z digitalnimi elementi.

(3) V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v dveh letih od dobave blaga z digitalnimi elementi.

(4) V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve za obdobje, daljše od dveh let, je prodajalec odgovoren za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki nastane ali se pokaže v obdobju, v katerem je treba v skladu s prodajno pogodbo dobaviti digitalno vsebino ali digitalno storitev.

(5) Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, kot je določen v prvem do četrtem odstavku tega člena, vendar ta rok ne sme biti krajši kot eno leto.

79. člen (prepoved omejitve ali izključitve odgovornosti)

(1) S pogodbeno določbo ni mogoče omejiti ali izključiti odgovornosti prodajalca za neskladnost blaga, kot je določena s tem zakonom.

(2) Pogodbena določba, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, je nična.

80. člen (splošne določbe)

(1) Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

(2) V primeru blaga z digitalnimi elementi, pri katerem prodajna pogodba določa nepretrgano dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v določenem obdobju, prodajalec nosi dokazno breme glede tega, ali je bila digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna v obdobju iz tretjega in četrtega odstavka 78. člena tega zakona, če se neskladnost pokaže v tem obdobju.

81. člen

(jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika)

(1) V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;

2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

(2) Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

(3) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

82. člen (vzpostavitev skladnosti)

(1) Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Šteje se, da je skladnost blaga vzpostavljena brezplačno, če prodajalec nosi tudi plačilo potrebnih stroškov, ki nastanejo pri vzpostavitvi skladnosti blaga, zlasti stroške pošiljanja, prevoza, dela ali materiala.

(4) Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

- je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali

- izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

(5) Okoliščine iz druge alineje prejšnjega odstavka so zlasti vrednost, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek.

(6) Prodajalec lahko zavrne potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga, če popravilo in zamenjava nista mogoča ali če bi mu povzročila nesorazmerne stroške ob upoštevanju vseh okoliščin, tudi tistih iz prejšnjega odstavka.

(7) Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

(8) Kadar je treba blago, ki je bilo nameščeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je pokazala neskladnost, za namene popravila ali zamenjave blaga odstraniti, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje tudi odstranitev neskladnega blaga in namestitev nadomestnega ali popravljenega blaga oziroma kritje stroškov te odstranitve in nove namestitve.

(9) Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

83. člen (znižanje kupnine in odstop od prodajne pogodbe)

(1) Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:

- prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s tem zakonom oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena;

- neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;

- narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe, ali

- prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(3) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(4) Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

(5) Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi prodajne pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

(6) Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

(7) Potrošnik ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

84. člen (obvestilo o neskladnosti in pregled blaga)

(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

(2) Potrošnik v obvestilu o neskladnosti natančno opiše neskladnost.

(3) Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil prodajno pogodbo.

(4) Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

85. člen (obstoj neskladnosti)

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

86. člen (rok za vračilo plačanega zneska ali dela kupnine)

(1) Kadar potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec potrošniku vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

(2) Kadar potrošnik v skladu s tretjim odstavkom 83. člena tega zakona zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

87. člen (izguba pravic)

Pravice iz prvega odstavka 81. člena tega zakona prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

 

IX. INFORMACIJE O ELEKTRONSKO OPRAVLJENIH STORITVAH

1. Ippoyo trgovina preko Trgovine strankam nudi naslednje elektronsko opravljene storitve:

a) omogočanje sklepanja prodajnih pogodb preko spleta za Izdelke iz Trgovine v skladu s Pravilnikom,

b) omogočanje ustvarjanje strankinega računa v Trgovini in uporabe njegovih funkcionalnosti.

2. Pravico imate odstopiti od sklenjenih prodajnih pogodb za Izdelke iz Trgovine v skladu s pravili, določenimi s predpisi in s Pravilnikom.

3. Za uporabo funkcionalnosti Trgovine potrebujete:

a) dostop do omrežja Internet,

b) tipičen spletni brskalnik, kot so npr. Chrome, Opera, FireFox in podobno,

c) račun elektronske pošte.

5. Reklamacije v zvezi s storitvami, ki jih nudi Ippoyo trgovina, lahko vložite tako, da pošljete e-sporočilo na naslov Oddelka za podporo strankam ippoyoinfo@gmail.com,  ali ga pokličete po telefonu. Ob vložitvi reklamacije je treba opisati, na kaj se nanaša in kakšno rešitev pričakujete. Vašo prijavo bomo obravnavali v najkrajšem možnem času. V vsakem primeru odgovor prejmete najkasneje v 14 dni od prijave reklamacije.  

 

X. KONČNE DOLOČBE

1. Pred sklenitvijo prodajne pogodbe za Izdelke iz Trgovine preberite Pravilnik in potrdite, da soglašate z njegovo vsebino. Ob vsakem naročilu vam omogočimo branje Pravilnika. Če ste v Trgovini ustvarili uporabniški račun, vas bomo o spremembah Pravilnika obvestili po elektronski pošti. Če z načrtovanimi spremembami ne boste soglašali, boste lahko v vsakem času zahtevali izbris vašega računa v Trgovini.

2. Za prodajo Izdelkov v Trgovini uporabljamo slovensko pravo.

3. V zadevah, ki niso urejene v Pravilniku, uporabljamo ustrezne predpise slovenskega prava.

4. Pravilnik lahko spremenimo v primerih, kot so:

a) spremembe zakonodaje ali njene razlage s strani ustreznih organov ali zaradi odločb sodišč ter pojasnil, razlag in smernic ustreznih državnih organov, če so te relevantne za določbe Pravilnika,

b) spremembe načina opravljanja storitev, za katere velja Pravilnik, npr. zaradi tehničnih, tehnoloških, varnostnih razlogov, potrebe po izpopolnjevanju delovanja Trgovine ali izboljšanja kakovosti storitev, ki jih nudimo,

c) spremembe obsega ali načina opravljanja storitev na podlagi Pravilnika z uvedbo novih možnosti ali storitev ali s spremembo ali ukinitvijo dosedanjih možnosti ali storitev,

d) spremembe načinov plačila ali pošiljanja,

e) potreba po uredniških popravkih.

5. Spremembe Pravilnika se uporabljajo za prodajne pogodbe za Izdelke iz Trgovine, sklenjene potem, ko spremembe začnejo veljati.

Payment Methods
bottom of page